VAK voorkeur

VAK is een afkorting uit de NLP en staat voor: Visueel Auditief Kinesthetisch (aanraking) Iedereen heeft visuele, auditieve en kinesthetische input en verwerkt die. Iedereen... Lees meer

SWOT analyse

SWOT is een afkorting voor: Strength: sterktes Weakness: zwaktes Opportunities: kansen Threats: bedreigingen In matrix vorm: De sterktes en zwaktes zijn intern gericht. De kansen... Lees meer