SWOT analyse

SWOT is een afkorting voor: Strength: sterktes Weakness: zwaktes Opportunities: kansen Threats: bedreigingen In matrix vorm: De sterktes en zwaktes zijn intern gericht. De kansen... Lees meer

Efficiency val

De efficiency val is een veelvoorkomende fout. Met name managers maken deze fout; ze willen dat alles 100% benut wordt. Dit leidt vaak tot ergere... Lees meer