Virtuele teams en op afstand werken

Door Corona en Globalisering werken steeds meer mensen in een team thuis en/of op afstand. Voor Corona waren er af en toe mensen die thuis werkten voor een dag per week. Tegenwoordig is het op vrijdag heel rustig op kantoor. Ook op andere doordeweekse dagen zullen er een aantal team leden wellicht thuis werken. Is […]

Lees verder

Team building met het schild

Het gebruik van een schild is een methode om een team building evenement te doen. Het schild bestaat uit 4 hoeken. De vragen in de hoeken spreken voor zichzelf: Boven gaat over het individu in privé omstandigheden. Onder over het team. De bedoeling is dat ieder team lid dit schild voor zichzelf invult. Daarna legt […]

Lees verder

Succes = Mensen + proces

Dit is de simpele formule voor succes in een organisatie: Succes = Mensen + Proces Beide componenten zijn nodig: Mensen die goed in hun vak en bezigheid zijn Goed proces om de taken uit te voeren Een proces alleen is het niet; een goed proces laat veel ruimte voor mensen om invulling te geven aan […]

Lees verder

SWOT analyse

SWOT is een afkorting voor: Strength: sterktes Weakness: zwaktes Opportunities: kansen Threats: bedreigingen In matrix vorm: De sterktes en zwaktes zijn intern gericht. De kansen en bedreigingen zijn extern gericht. Uitvoeren en doel van de SWOT analyse Doel van de SWOT analyse is een compleet beeld krijgen. De SWOT analyse dwingt je om neutraal te […]

Lees verder

Interactiemodel voor correctief gesprek

Vaak loopt alles prima. Soms moet je iemand gaan aanspreken op zijn gedrag of werkprestaties. Dit wordt dan een correctief gesprek. Voor zo’n gesprek kun je onderstaand interactiemodel gebruiken. Open: je begint met een korte opening. Waarom dit gesprek? Clarify: geef toelichting met concrete voorbeelden. Develop: luister naar de persoon. Hoor en wederhoor. Verifieer dat […]

Lees verder

Efficiency val

De efficiency val is een veelvoorkomende fout. Met name managers maken deze fout; ze willen dat alles 100% benut wordt. Dit leidt vaak tot ergere situaties. Denk bijvoorbeeld aan wachtrij: het ergste wat je kunt hebben is dat alle loketjes druk bezig zijn. Dit is 100% efficient. Maar de wachtrijen zijn dan erg lang. Dit […]

Lees verder

Team toxins

John Gottman is een relatie expert. Hij heeft onderzocht welke elementen dodelijk zijn voor een relatie. Die elementen kun je ook toepassen op een team. Deze 4 elementen zijn net als de 4 ruiters van de Apocalyps. Deze 4 team toxins zijn er: Schuld geven/kritiek uiten: de persoon aanvallen in plaats van het gedrag Defensief: […]

Lees verder

Herkennen en omgaan met toxic team member

Een toxic team member is iemand in het team die het gehele team negatief beinvloed. Het kan zijn dat de persoon best goede individuele resultaten behaald, maar dat dit ten koste gaat van het hele team resultaat, of van het hele team gevoel. Team werk: liever betrouwbaar dan goed! Als een team een keuze heeft […]

Lees verder
5 frustraties van team work

Boekbespreking: de 5 frustraties van teamwork

Schrijver: Patrick Lencioni Beoordeling: ★★★★★ Belangrijkste boodschappen Kernpunt: er zijn 5 frustraties in een team die er voor zorgen dat een team niet optimaal presteert. Haal de frustraties weg en een team begint goed te lopen. Uitgebreide inhoud De schrijver gaat vertelt zijn verhaal als een soort roman. De inhoud komt langzaam maar zeker naar […]

Lees verder