Teamscape

Facet5 wordt gebruikt om een persoonlijkheidsprofiel te maken van een individueel persoon. Als een compleet team een Facet5 profiel gemaakt heeft voor ieder team lid,... Lees meer

Gemba walk

Een Gemba walk komt uit de Six Sigma en Lean kwaliteitsmethoden. Gemba is afgeleid van de Japanse term Gembutsu “echte plek”. Een “echte plek” is... Lees meer

SWOT analyse

SWOT is een afkorting voor: Strength: sterktes Weakness: zwaktes Opportunities: kansen Threats: bedreigingen In matrix vorm: De sterktes en zwaktes zijn intern gericht. De kansen... Lees meer