Filosofie van Legalisme

Legalisme is een Chinese filosofie. De filosofie is niet zo bekend als de andere 2 grote Chinsese filosofische stromingen: Taoisme en Confusisme. Centrale macht Legalisme gaat uit van centrale macht. Die macht ligt dan bij 1 persoon. Om die persoon zijn raadgevers, maar de centrale persoon houdt de macht. Hij is als een as in […]

Lees verder

Succes = Mensen + proces

Dit is de simpele formule voor succes in een organisatie: Succes = Mensen + Proces Beide componenten zijn nodig: Mensen die goed in hun vak en bezigheid zijn Goed proces om de taken uit te voeren Een proces alleen is het niet; een goed proces laat veel ruimte voor mensen om invulling te geven aan […]

Lees verder

Innovatie: geregelde chaos

Innovatie is een mooi mode woord. De meeste mensen hebben er geen idee van wat echte innovatie nu precies inhoudt, en hoe het werkt. Men denkt vaak: ‘als we nu een boel geld uittrekken voor innovatie, dan komt het vanzelf’. Helaas werkt het niet zo. Innovatie is gemanagede chaos (lees hier het bronartikel). Wat is […]

Lees verder

SWOT analyse

SWOT is een afkorting voor: Strength: sterktes Weakness: zwaktes Opportunities: kansen Threats: bedreigingen In matrix vorm: De sterktes en zwaktes zijn intern gericht. De kansen en bedreigingen zijn extern gericht. Uitvoeren en doel van de SWOT analyse Doel van de SWOT analyse is een compleet beeld krijgen. De SWOT analyse dwingt je om neutraal te […]

Lees verder

Interactiemodel voor correctief gesprek

Vaak loopt alles prima. Soms moet je iemand gaan aanspreken op zijn gedrag of werkprestaties. Dit wordt dan een correctief gesprek. Voor zo’n gesprek kun je onderstaand interactiemodel gebruiken. Open: je begint met een korte opening. Waarom dit gesprek? Clarify: geef toelichting met concrete voorbeelden. Develop: luister naar de persoon. Hoor en wederhoor. Verifieer dat […]

Lees verder

Efficiency val

De efficiency val is een veelvoorkomende fout. Met name managers maken deze fout; ze willen dat alles 100% benut wordt. Dit leidt vaak tot ergere situaties. Denk bijvoorbeeld aan wachtrij: het ergste wat je kunt hebben is dat alle loketjes druk bezig zijn. Dit is 100% efficient. Maar de wachtrijen zijn dan erg lang. Dit […]

Lees verder

SCARF model

Het SCARF model is een beinvloedingsmodel. Je kan het gebruiken als je anderen in beweging wilt krijgen voor veranderingen. De letters: S = status; wat doet een verandering met de status van iemand? C = certainty; wat doet een verandering met de zekerheid voor iemand? A = autonomy; wat doet een verandering met de autonomie […]

Lees verder

Incompetentie

Intelligentie heeft een grens. Incompetentie is grenzeloos. Onder ieder niveau van incompetentie zit nog een niveau van incompetentie. Een beetje kunnen: die mensen denken dat ze competent zijn, terwijl ze net incompetent zijn: Dunning Kruger effect. Domme en incompetente mensen zijn gevaarlijk: wetten van menselijke stupiditeit.  

Lees verder

Kano model

Het Kano model is ontwikkeld door Noriako Kano (uit Japan). Het model is een klanttevredenheids model: Om de klant tevreden te laten zijn zullen er in ieder geval basiseigenschappen in moeten zitten. Als die missen, dan is het hopeloos. Daarnaast zijn er prestatie-eigenschappen. Als daaraan voldaan wordt, dan is klant tevredener. Denk bijvoorbeeld aan snelheid […]

Lees verder

Alexithymie

Alexithymie is een moeilijke term voor een beperking van mensen om hun emoties goed te kunnen uitdrukken. Een mooie vertaling is emotieblindheid. Kenmerken van Alexithymie: De problemen zijn tweeledig: Het niet goed kunnen herkennen van gevoelens en emoties bij anderen Het niet goed kunnen omschrijven van de eigen gevoens en emoties Het kan zijn dat […]

Lees verder