Megatrend: artificial intelligence

Artificiële intelligentie is een mode woord. Het fenomeen bestaat al minimaal 25 jaar. Het is in feite niets anders dan met computers modellen bouwen om patronen te herkennen en om beslissingen te ondersteunen. De voor en nadelen van AI zijn net nog als vroeger. De modellen en software worden beter, […]

Lees verder

Megatrend: China

China werd jarenlang gezien als investeringswonder. Daar kon je veel geld verdienen. Er is wel degelijk een megatrend omtrent China. Maar daar kun je als investeerder moeilijk geld aan verdienen. Chinese cultuur De Chinese cultuur is compleet verschillend van de westerse cultuur. De drie hoofd filosofische stromingen zijn Confucisme, Taoisme […]

Lees verder

Megatrend: gaming

Gaming is de luxe van deze tijd. Vroeger waren er brood en spelen. Nu zijn er games om de luxe van vrije tijd te vullen. En het wordt zelfs als sport gezien: e-sports. Soorten games Games bestaan op diverse platformen: Consoles (Playstation, X-Box, Nintendo) PC Mobiel Er zijn de complexe […]

Lees verder

Megatrend: elektrische en zelfrijdende auto’s

Auto rijden wordt elektrisch. Nieuwe auto’s zijn vaker elektrisch dan vroeger. Deze trend is al langer gaande, maar zal zeker nog 10 jaar doortrekken. Dit heeft gevolgen voor de manier hoe we met elektrische energie omgaan, en met energie opslag. Maar ook met de manier waarop we de auto gaan […]

Lees verder

Megatrend: vergrijzing

We worden steeds ouder. Dit noemt men vergrijzing. Oorzaken van steeds ouder worden De gemiddelde leeftijd gaat omhoog door: minder zwaar en gevaarlijk werk; door automatisering, robotisering en machines in te zetten betere voeding betere gezondheidszorg meer veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen …. Gevolgen van vergrijzing Vergrijzing zorgt voor een […]

Lees verder

Megatrend: LNG

LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Ofwel afgekoeld gas tot ongeveer -160°C, en dat vervoerd wordt via grote schepen van de productielocaties naar de consumentenlocaties.  Door de oorlog in Oekranie is de toevoer van Russisch gas beperkt. Hierdoor is het belang van LNG groter geworden. Dan is ook […]

Lees verder

Megatrend: waterstof

Waterstof is een medium om energie op te slaan. Dat is de reden waarom het in de energietransitie discussies zo vaak naar voren komt. Waterstof als opslagmedium Je kunt wel heel veel windmolens hebben en zonne-energie. Als je op dat moment geen stroomafnemers hebt, dan is de energie weg. Wat […]

Lees verder

Megatrend: cloud computing

Cloud computing is niets anders dan computers in een groot rekencentrum waarvan het gebruik naar rato van afname wordt doorbelast. De afnemers kunnen bedrijven, overheden en particulieren zijn. Waar nu nog vele computers lokaal in je huis of bij bedrijven staan, gaat dat in de toekomst veranderen. Je hebt dan […]

Lees verder

Megatrend: voedsel en water voor groeiende wereldbevolking

Het gaat steeds beter in de wereld. De wereldbevolking groeit door en wordt rijker. De groei neemt af naarmate de welvaart toeneemt. Rijkere gezinnen hebben over het algemeen minder kinderen. Door de welvaartstoenamen en bevolkingsgroei stijgt wel nog steeds te vraag naar voedsel en schoon drinkwater. Toenemende vraag naar voedsel […]

Lees verder
robot

Megatrend: robotisering

Robotisering is een grote trend. In het verleden deden we alles met de hand. Door middel van industrialisatie is veel werk gemechaniseerd. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, tractors, voedselproductie, enz. Maar nog steeds is er veel handwerk. Bij robotisering gaat ook de laatste menselijke handeling weg. Werk dat door mensen gedaan […]

Lees verder