Megatrend: China

China werd jarenlang gezien als investeringswonder. Daar kon je veel geld verdienen. Er is wel degelijk een megatrend omtrent China. Maar daar kun je als investeerder moeilijk geld aan verdienen. Chinese cultuur De Chinese cultuur is compleet verschillend van de westerse cultuur. De drie hoofd filosofische stromingen zijn Confucisme, Taoisme en legalisme. Deze filosofien zijn […]

Lees verder

Megatrend: gaming

Gaming is de luxe van deze tijd. Vroeger waren er brood en spelen. Nu zijn er games om de luxe van vrije tijd te vullen. En het wordt zelfs als sport gezien: e-sports. Soorten games Games bestaan op diverse platformen: Consoles (Playstation, X-Box, Nintendo) PC Mobiel Er zijn de complexe games met veel graphics en […]

Lees verder

Megatrend: elektrische en zelfrijdende auto’s

Auto rijden wordt elektrisch. Nieuwe auto’s zijn vaker elektrisch dan vroeger. Deze trend is al langer gaande, maar zal zeker nog 10 jaar doortrekken. Dit heeft gevolgen voor de manier hoe we met elektrische energie omgaan, en met energie opslag. Maar ook met de manier waarop we de auto gaan opladen. Benzine stations worden schaarser. […]

Lees verder

Megatrend: vergrijzing

We worden steeds ouder. Dit noemt men vergrijzing. Oorzaken van steeds ouder worden De gemiddelde leeftijd gaat omhoog door: minder zwaar en gevaarlijk werk; door automatisering, robotisering en machines in te zetten betere voeding betere gezondheidszorg meer veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen …. Gevolgen van vergrijzing Vergrijzing zorgt voor een structureel lagere rente. Dit is […]

Lees verder

Megatrend: LNG

LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Ofwel afgekoeld gas tot ongeveer -160┬░C, en dat vervoerd wordt via grote schepen van de productielocaties naar de consumentenlocaties.  Door de oorlog in Oekranie is de toevoer van Russisch gas beperkt. Hierdoor is het belang van LNG groter geworden. Dan is ook een voordeel dat LNG milieuvriendelijkere […]

Lees verder

Megatrend: waterstof

Waterstof is een medium om energie op te slaan. Dat is de reden waarom het in de energietransitie discussies zo vaak naar voren komt. Waterstof als opslagmedium Je kunt wel heel veel windmolens hebben en zonne-energie. Als je op dat moment geen stroomafnemers hebt, dan is de energie weg. Wat je met waterstof wilt bereiken […]

Lees verder

Megatrend: cloud computing

Cloud computing is niets anders dan computers in een groot rekencentrum waarvan het gebruik naar rato van afname wordt doorbelast. De afnemers kunnen bedrijven, overheden en particulieren zijn. Waar nu nog vele computers lokaal in je huis of bij bedrijven staan, gaat dat in de toekomst veranderen. Je hebt dan alle data niet meer thuis, […]

Lees verder

Megatrend: voedsel en water voor groeiende wereldbevolking

Het gaat steeds beter in de wereld. De wereldbevolking groeit door en wordt rijker. De groei neemt af naarmate de welvaart toeneemt. Rijkere gezinnen hebben over het algemeen minder kinderen. Door de welvaartstoenamen en bevolkingsgroei stijgt wel nog steeds te vraag naar voedsel en schoon drinkwater. Toenemende vraag naar voedsel Om aan de toenemende vraag […]

Lees verder
robot

Megatrend: robotisering

Robotisering is een grote trend. In het verleden deden we alles met de hand. Door middel van industrialisatie is veel werk gemechaniseerd. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, tractors, voedselproductie, enz. Maar nog steeds is er veel handwerk. Bij robotisering gaat ook de laatste menselijke handeling weg. Werk dat door mensen gedaan werd, is dan vervangen door […]

Lees verder
energietransitie

Megatrend: energietransitie

Wat is de energietransitie? Dit zijn een aantal factoren die bij elkaar komen. Van het aardgas af De gasbel in Groningen is eindig. Dus in 25 jaar tijd gaan we van het aardgas af. Aardgas wordt met name gebruikt voor verwarming. Daar moet dus vervanger voor komen. Dat kan zijn wind, zon, maar ook zeker […]

Lees verder