Risico management in projecten

In een project moet je risico’s managen. Als er geen risico’s zijn, waarom ben je dan in een projectvorm bezig?

Binnen projecten zijn er 4 strategieën om met risico om te gaan:

  • Risico vermijden (avoid); beperk de scope van een project en beperk de planning.
  • Verplaats het risico (transfer); sluit bijvoorbeeld een verzekering af tegen een ongewenste gebeurtenis. Dit kost geld, maar dekt wel het financiële risico af.
  • Mitigeer het risico (mitigate); neem maatregelen om de kans op het risico te verminderen. Dit kan van alles zijn wat je zelf in de hand hebt zoals extra tijd in de planning maken, extra training, extra materialen, etc.
  • Accepteren (accept); accepteer gewoon de kans dat er iets misgaat. Handel zodra het risico daadwerkelijk is opgetreden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *