Boekbespreking: Samen sterk (ouders & school) en HGW: handreiking voor het schoolteam

samen sterk

Schrijver: Noëlle Pameijer

Beoordeling: ★★★

Belangrijkste boodschappen

Kernpunt: handelingsgericht werken is een prima methode om, vanuit positieve benadering, de leerling met achterstand vooruit te helpen. Dit is dan samenwerkingsmethode tussen school en ouders.

Uitgebreide inhoud

Er zijn 2 boeken:

  • Samen sterk (ouders & school), gericht op de ouders
  • Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam, gericht op de leerkrachten

Beide boeken gaan over HGW (handelingsgericht werken):

  • Doelgericht: welke ondersteuning heeft het kind nodig?
  • Stapsgewijs: leraren en ouders bepalen samen de aanpak in stapjes
  • Transparant: open communicatie tussen leraren en ouders

De benadering is vanuit positieve achtergrond: wat kan het kind al wel, en waar heeft het ondersteuning nodig? En ieder stapje de goede kant uit belonen en positieve feedback aan het kind geven. Voor scholen wordt ook aanbevolen om hun beleid conform de piramide van Kim in te richten.

De rol van de leraren is gericht op de onderwijsstof. De rol van de ouders is gericht op opvoeding. Vaak zit daar een wisselwerking als het kind moeite met stof heeft en een karakter wat meer sturing nodig heeft. Dus het is niet de bedoeling dat de leraar te veel van de opvoedingstaken overneemt en andersom de ouders moeten ook niet de onderwijsstof bij het kind moeten uitleggen. De ouders en leraren horen elkaar aan te vullen.

Plus en minpunten

Het boek voor ouders geeft een goede uitleg van de handelingsgericht werken aanpak. Dit is alleen nodig als een kind met leerproblemen kampt. Het boek voor leraren is zware kost en alleen geschikt voor mensen die in het onderwijs werken.

One Reply to “Boekbespreking: Samen sterk (ouders & school) en HGW: handreiking voor het schoolteam”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *