Kenmerken van een recessie

Een recessie is een flinke teruggang in de economie. Formeel is er sprake van een recessie wanneer er twee kwartalen achter elkaar een economische krimp is geweest.

Waarom is recessie van belang?

Een recessie is een noodzakelijk onderdeel van het kapitalistische systeem. Tijdens een recessie worden zwakke bedrijven opgeruimd middels faillisement. Ook worden lang uitgesteld keuzes eindelijk gemaakt (onder druk wordt er meer vloeibaar). Gevolg van dit alles is dat het gehele systeem er weer gezonder uitkomt. Vergelijk het maar met de natuur: in de winter gaan alle zwakkere dieren dood om ruimte te maken voor de gezonde dieren.

Impact van recessie voor beleggingen

Als de economie goed gaat, dan maakt het vaak niet uit in welke aandelen je belegt hebt. De meeste aandelen zullen toch stijgen. Bij een recessie is dit compleet anders. Sommige bedijven zijn financieel gezond en hebben een goede leiding en een goede markt positie. Deze komen goed en sterker uit de recessie.

Financieel zwakke bedrijven, bedrijven met slechte leiding, en bedrijven met slecht product of slechte markpositie hebben het zwaar. Ze gaan verlies lijden, dividend stoppen, of gewoonweg failliet.

Het einde van een recessie is daarom ook een prachtig moment om aandelen bij te kopen. De meeste koersen zullen laag staan, en de slechte bedrijven zijn duidelijk zichtbaar geworden. Koop dus geen slechte bedrijven om hun lage koers, maar koop goede bedrijven tegen een gunstigere koers.

Signalen van een recessie

Zoals al uitgelegd is een recessie technisch twee kwartalen met economische krimp. Er zijn nog meer belangrijke indicatoren:

  • Daalt het reeele BBP (bruto binnenlands product)? Compenseer wel voor inflatie! Groei van 2% met inflatie van 8% is -6% reeel.
  • Daalt het reeele inkomen van mensen? Ook hier weer compenseren voor inflatie. Leuk dat mensen 5% meer loon krijgen. Met inflatie van 8% is de koopkracht -3%.
  • Daalt de werkgelenheid?
  • Daalt de industriele productie? Dus qua waarde kan door inflatie de financiele waarde wel stijgen, maar er kan toch minder geproduceerd zijn.
  • Dalen de winkelverkopen?
  • Daalt het consumentenvertrouwen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *