Agile

Agile is een kreet uit de software ontwikkelomgeving. Deze method wordt ook buiten software ontikkeling toegepast. Het is geen methode an sich, maar een raamwerk met accenten op gewenst gedrag en manieren prioritiseren en samenwerken.

Agile Manifest

De hoofdpunten van Agile liggen vast in het Agile Manifest: https://agilemanifesto.org/iso/nl/manifesto.html.

Hoofdpunten:

  1. Mensen en hun interactie boven processen en hulpmiddelen
  2. Werkende software boven documentatie
  3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandeling
  4. Inspelen op veranderingen boven volgend van een plan

Mensen

Agile is een mensgerichte aanpak. Verantwoordelijkheid wordt niet bij een proces neergelegd, maar bij het team en de individuen in het team. Proces en hulpmiddelen zin ter ondersteuning en niet het doel

Werkende software

Een werkend product is heel belangrijk. Niet maandenlang bouwen, maar alles opdelen in kleine werkende blokken, deze in de praktijk invoeren, leren en verbeteren.

Samenwerking

Samenwerken met de klant en gebruikers is belangrijk om aan de zaken te werken die voor de klant en gebruikers het belangrijkste zijn en het meeste waarde voor hen opleveren. De klant en gebruikers zijn het meest tevreden als hun belangrijke punten uitgevoerd zijn. Dat dit niet aan een service level of contract zal voldoen is van ondergeschikt belang.

Omgaan met veranderingen

Ook Agile werkt met een planning. Echter dit plan is niet heilig. Als de omstandigheden veranderen, dan zullen ook de wensen en prioriteiten van klanten en gebruikers veranderen. Agile beweegt mee met die wensen en prioriteiten en past het plan aan tot gewoon een nieuw plan.

Turn the ship around

De gedragsverandering van processen naar mensen en verantwoordelijkheden voor doelen laag in het team leggen is belangrijke component in het boek Turn the ship around.

Agile vs waterval

Lees meer over Agile vs waterval in deze blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *