Team building: Tuckman model

Tuckman model_small

Als je een team werkt, of verantwoordelijk bent voor een team, dan is team building een belangrijk element. Het kan zijn dat je in een bestaand team werkt, of in een nieuw te vormen team terecht komt. Bij nieuwe teams doorloopt een team een teambuilding wat beschreven kan worden door het Tuckman model. Dit zal vaak zijn als er een nieuw project of nieuwe afdeling gestart wordt.

Tuckman model

Teambuilding volgens het Tuckman model doorloopt 4 fasen:

  1. Vormen
  2. Stormen
  3. Normeren
  4. Presteren

Tuckman model

Vormen fase

In de vormen fase moet het team zich gaan vormen. Het is mogelijk dat de teamleden elkaar niet kennen en dat ze op professioneel en persoonlijk vlak niets van elkaar weten. Dan is het zoeken naar wie doet wat, wie kan wat, wie heeft welke rol?

Stormen fase

Na een tijdje kent men elkaar een beetje. Dan komen ook de eerste conflicten en problemen. Dit kunnen problemen zijn op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak (mensen die elkaar niet mogen). In deze fase kan er veel wrevel, discussie en mogelijk geruzie zijn. Stormachtig dus.

Normeren fase

Door de conflicten wordt duidelijk dat er werkafspraken gemaakt moeten worden. Ook zullen er op persoonlijk vlak afspraken gemaakt moeten worden hoe, ondanks persoonlijke tegenstellingen, toch goed samen te werken. Hier worden de normen gezet.

Presteren fase

Nu alle normen gezet zijn, dan kan het team de prestatie gaan verbeteren. Iedereen kent elkaar nu wel. Men kent elkaars kracht en zwakten. De werkprocessen zijn bekend en afgestemd op de mensen. Dus nu kan alle aandacht naar het resultaat gaan.

Fases overslaan?

Kun je bij het toepassen van het Tuckman model fases overslaan? Dus bijvoorbeeld de vaak lastige Stormen fase overslaan? Het antwoord is kort en krachtig: nee. Iedere fase hoort erbij. Je kan wel proberen om de Stormen fase over te slaan, maar dan komen de conflicten later toch op. Als je niet bereidt bent om de Stormen fase te doen, maar je wil meteen naar Normeren en afspraken maken, dan zul je merken dat die afspraken maken bijna niet lukt, of dat mensen ze toch niet nakomen. De Stormen fase komt dan vanzelf naar boven, alleen dan minder gecontroleerd. Ook de Normeren fase moet je doorlopen. Als je probeert meteen naar hoge performance te gaan zonder werkafspraken, dan krijg je verschillende snelheden in je team en val je mogelijk zelfs terug naar Stormen.

Het model toepassen

Het model kun je toepassen als team lid en als team leider.

Tips voor de diverse fasen:

  1. In de Vormen fase moet je in het begin aandacht geven aan kennisdeling en elkaar persoonlijk leren kennen. Een team building event, groepsuitje, samen dineren zijn allemaal goed om te doen in deze fase. Ken je van iedereen zijn kwaliteiten qua content, ken je van iedereen zijn persoonlijke situatie thuis (partner, kinderen?) en weet je van iedereen wat zijn hobby of sport is?
  2. In de Stormen fase hoef je niet altijd in te grijpen. Laat het af en toe maar gebeuren. Het is belangrijk dat mensen zich uitspreken waar hun ongenoegen en frictie ligt.
  3. In de Normeren fase kun je werkafspraken vast gaan leggen. Dit kun je zelf doen, of nog beter iemand die hier goed in is dit laten doen.
  4. Presteren fase. Hoe weet je nu of je in de presteren fase zit? Simpel: vraag aan het team of ze zich een team voelen? Als het antwoord is dat men gek op kijkt van de vraag, of antwoorden geeft als “Hoezo???” of “rare vraag?”, dan weet je dat het goed zit. Een echt goed lopend team is onbewust een goed team en ze staan er niet meer bij stil. Als mensen beginnen brabbelen over teambuilding, en of zich op andere manier bewust uiten over het team: dan zit je nog in Stormen of Normeren.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *