Alexithymie

Alexithymie is een moeilijke term voor een beperking van mensen om hun emoties goed te kunnen uitdrukken. Een mooie vertaling is emotieblindheid.

Kenmerken van Alexithymie:

De problemen zijn tweeledig:

  1. Het niet goed kunnen herkennen van gevoelens en emoties bij anderen
  2. Het niet goed kunnen omschrijven van de eigen gevoelens en emoties

Het kan zijn dat iemand wel een van beide kan, of beide niet. Men kan dan bijvoorbeeld zich wel goed in een ander in leven, maar het eigen gevoel niet naar buiten brengen met woorden.

Dit levert vaak veel verwarring en onbegrip op.

Mensen met autisme hebben vaak ook last van een vorm van Alexithymie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *