Seneca: zijn uitspraken

Seneca is een van de grote Stoicijnse filosofen.

Hieronder staan een aantal van zijn bekendste uitspraken:

 • “Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.”
 • “Het hele leven is slechts een reis naar de dood.”
 • “Het komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe lang.”
 • “Niemand is ooit bij toeval wijs geworden.”
 • “Wie gelukkiger wil leven, moet beter leven.”
 • “Wie met zachtheid beveelt wordt het best gehoorzaamd.”
 • “Willen is kunnen, niet willen is moeten.”
 • “Liefde voor bedrijvigheid is niet hetzelfde als werklust.”
 • “Alle wreedheid spruit voort uit zwakheid.”
 • “Blijf leren hoe je moet leven zolang je leeft.”
 • “Arm zijn is niet te weinig hebben, het is meer willen hebben.” of anders gezegd “Arm is niet hij die weinig bezit, maar hij die veel niet bezit.”
 • “Bezit zonder vrienden is vreugdeloos.”
 • “Als er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.”
 • “De beste manier om iets te leren is er les in te geven.”
 • “Geen groot genie zonder een scheut waanzin.”

Tevredenheid = leuk vinden – willen  (hoe meer je wilt hoe minder tevreden je bent. ben blij met wat je hebt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *