Megatrend: energietransitie

energietransitie

Wat is de energietransitie? Dit zijn een aantal factoren die bij elkaar komen.

Van het aardgas af

De gasbel in Groningen is eindig. Dus in 25 jaar tijd gaan we van het aardgas af. Aardgas wordt met name gebruikt voor verwarming. Daar moet dus vervanger voor komen. Dat kan zijn wind, zon, maar ook zeker kernenergie. Meer achtergrond in rapport van de Rabobank.

Peak oil

Ook de wereldwijde olieproductie heeft een piek bereikt. De zogenaamde peak oil. Olie wordt gebruikt voor energie op te wekken, brandstof, maar ook als grondstof voor plastics.

CO2 vermindering

Om klimaatdoelstellingen te halen, dan moet de CO2 uitstoot omlaag. Fossiele brandstoffen zijn een grote bron van CO2. Deze dienen dus vervangen te worden door energiebronnen met lagere CO2 uitstoot: zon, wind en kernenergie.

Zonne-energie

Zonnecellen zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden. Daardoor zijn ze populair. Het terug leveren zal in de toekomst misschien weer ter discussie komen staan. Doordat zonne-energie wisselend is, zijn er veel investeringen nodig in het energienet om de fluctuaties op te vangen.

Wind energie

De laatste jaren zijn veel windmolens reeds geplaatst op plekken waar relatief weinig verstoring is qua geluid en landschap. Nieuwe plekken vinden wordt moeilijker. Doordat wind energie wisselend is, zijn er veel investeringen nodig in het energienet om de fluctuaties op te vangen.

Waterstof

Waterstof komt steeds weer terug als mogelijke oplossing in de energie transitie. Dit heeft zowel betrekking als oplossing voor auto rijden (elektrisch met waterstof in plaats van batterij), en waterstof als opslagmedium om de pieken in energie op te vangen. En met name om in de zomer aan te maken en op te slaan, om dan in de winter gebruikt te kunnen gaan worden voor verwarming.

Meer over waterstof in deze blog.

Kernenergie

Of je het nu leuk vind of niet: kernenergie heeft een enorme energiedichtheid. Als je de hele afsluitdijk vol legt met zonnepanelen dan genereert dat op een zonnige dag nog slechts 1% van wat een kleine kernenergiecentrale levert. Om CO2 uitstoot doeleinden te halen is er geen weg om kernenergie heen.

Energieverbruik verminderen

Energieverbruik verminderen hoort er ook bij: beter isoleren, warmtepompen inzetten, rest warmte gebruiken, enz.

Alles bij elkaar opgeteld: de energie transitie

Tel je alle bovenstaande bij elkaar op, dan heb je de hele energietransitie:

  • Olie en gas raken op en veroorzaken ook te veel CO2 uitstoot.
  • Zonne en windenergie zijn goede vervangers, maar fluctueren te veel. Aanpassingen aan het energienet om de fluctuaties op te vangen zijn de komende jaren nodig. Energie opslag zou kunnen in de vorm van waterstof.
  • Kernenergie zal nodig zijn om aan onze energiebehoefte te blijven voldoen.
  • Energieverbruik verlagen.

Impact voor beleggingen

Wat betekent dit nu voor beleggingen?

Aantal zaken:

  • Oppassen met olie en gas bedrijven
  • Mogelijk kansen voor bedrijven die voorzien in zon, wind en kernenergie (bijv. Cameco)
  • Mogelijk kansen voor bedrijven die energienet gereed maken

 

One Reply to “Megatrend: energietransitie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *