Let’s agree to disagree

Het eens zijn dat je het samen oneens bent. Dit is een mooi principe om te hanteren. Je bent het niet eens over de inhoud, maar bent wel van plan om de relatie met de persoon met wie je het oneens bent goed in stand te houden.

In de politiek is dit vrij gebruikelijk. Diverse partijen, kamerleden, bewindslieden hebben allemaal een mening en zijn het vaak eens dat de standpunten uit elkaar liggen. Toch kan men dan nog steeds op nette manier met elkaar discussieren.

Dat is ook het belangrijkste principe; je bent het oneens, maar gaat respectvol met elkaar om. Zonder dat het oneens zijn al te persoonlijk wordt.

Want daarin zit de pijn; het oneens zijn wordt zich persoonlijk aangetrokken. Alsof oneens zijn een afkeuring en/of kritiek van de persoon is.

Dus als het in een discussie te hoog oploopt (in een relatie, werksituatie, of andere situatie), misschien even stilstaan en zeggen: “let’s agree to disagree”.

En hoe dan verder???

Er zijn diverse manieren om verder te gaan:

  • Het was een leuke discussie, er is geen noodzaak om het eens te zijn. Dit is een makkelijke oplossing die vaak vergeten wordt. Je hoeft het niet altijd eens te zijn. Prima en ga verder.
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit. Is er een compromis mogelijk? Bijvoorbeeld, je partner wil naar land X en jij naar land Y op vakantie. Compromis; dit jaar naar land X en volgend jaar naar land Y.
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit; is er een ‘rechter’ of ‘scheidsrechter’ te vinden? In werksituaties kan dit vaak de baas of een manager, of een inhoudelijke expert zijn. Die doet dan de uitspraak (en daar mag je het dan mee doen).
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit; je doet niets en ziet wat er gebeurt. Er hoeft niet altijd iets gedaan te worden, of ingegrepen te worden. Soms wordt iets in de loop der tijd helderder voor iedereen. Je hebt bijvoorbeeld een huis op het oog om te kopen. Maar er is twijfel en onenigheid over wel of niet doen of over de prijs tussen jou en je partner. Vaak is dan niets doen het beste. Dit soort grote besluiten met je echt samen doen en voor 100% achter staan.
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit; het is niet zo belangrijk, en je parkeert de discussie tot later in de toekomst.
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit; het is wel belangrijk en je moet er redelijk snel uitkomen; kijk of je een nachtje erover kan slapen en de volgende dag verder kunt gaan. Heel vaak geeft een nachtje slapen nieuwe inzichten voor beiden.
  • Het was een goede discussie, maar we komen er niet uit, maar het is van belang dat er snel gehandeld wordt; kijk of je kunt afspreken dat je eerst methode van de ene kan doen en als het niet werkt, de methode van de ander. Dit kan met beslissingen en activiteiten die terugdraaibaar zijn.

Er zullen vast nog meer oplossingen zijn. Kernpunt is: je bent het samen eens dat je het oneens bent over de inhoud en bent het eens dat het belangrijk is dat de relatie goed blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *