Interactiemodel voor correctief gesprek

Vaak loopt alles prima. Soms moet je iemand gaan aanspreken op zijn gedrag of werkprestaties. Dit wordt dan een correctief gesprek. Voor zo’n gesprek kun je onderstaand interactiemodel gebruiken.

Open: je begint met een korte opening. Waarom dit gesprek?

Clarify: geef toelichting met concrete voorbeelden.

Develop: luister naar de persoon. Hoor en wederhoor. Verifieer dat correctie nodig is. Ontwikkel plannen en alternatieven.

Agree: maak concrete afspraken.

Close: sluit af met het maken van vervolgafspraak om te toetsen of de concrete afspraken zijn nagekomen.

 

Tijdens het gesprek: blijf open luisteren. Werk aan het zelfrespect van de ander. Zorg dat de ander betrokken blijft.

Concrete voorbeelden middels STAR

Net als bij interview technieken kun je bij correctie gesprekken met de STAR methode werken:

S = situatie

T = taak

A = actie

R = resultaat

Je benoemt de situatie, de taak van de persoon, de actie (of gebrek aan actie) van de persoon en het (ongewenste) resultaat. Bij een correctiegesprek kun je ook nog een STAR-AAAR doen; dit is een STAR aangevuld met AR:

AA = alternatieve actie

AR = alternatief resultaat

Bijvoorbeeld; in plaats van je huidige actie had je ‘xxxx’ kunnen doen, met als gevolg ‘positiever gevolg…’. Dan is STAR die negatief beschreven is meteen gevolgd door een positief alternatief over hoe het anders zou kunnen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *